Materialkunskap

En fråga som vi ofta får är vad skillnaden mellan kakel och klinker är. Det korta svaret är att kakel är väggplattor och klinker är golvplattor. Det finns olika typer av keramiska plattor och beroende på hur de tillverkas och vilka beståndsdelar som blandas i får plattorna olika egenskaper. Grundmaterialet i alla plattor är en blandning av lera, exempelvis röd- eller vitlera, sedan kan andra tillsatser mixas i som till exempel sand, sten, kaolin och fältspat. I nedanstående stycken berättar vi mer i detalj om olika material och deras egenskaper samt användningsområden.

Vad är klinker?

Klinker är keramikplattor av relativt tätt stengods med en vattenabsorption på cirka 0,1-6%.
Klinker har en högre hållfasthet än vad kakel har och kan därför oftast användas till golv i både privata och offentliga miljöer, men de kan även sättas på vägg.

Klinkerplattor har tätsintrat gods med låg vattenabsorption. De tillverkas genom torrpressning eller strängpressning (extrudering). Torrpressning av klinkerplattor går till i princip på samma sätt som för kakel, med skillnaden att presstrycket kan vara högre och vattenhalten i lerpulvret lägre.

Klinkerplattor bränns vid en i detta sammanhang hög temperatur, 1200-1400°C, och förekommer både oglaserade och glaserade.
De har högre mekanisk och kemisk resistens än kakelplattor och finns i frostbeständiga kvaliteter.

Vad är skillnaden mellan kakel och klinker?

Den huvudsakliga skillnaden mellan kakel- och klinkerplattor är att klinker med sitt tätare gods har bättre hållfasthetsegenskaper och större beständighet mot olika påverkningar såsom avnötning, frost, kemikalier etc.

Se fler produkter här

Vår inspirationssida om kakel och klinker, Läs mer här

Om du vill ha svar på dina frågor Vanliga Frågor.

Ni kan nu Utforska mer på Byggkeramikrådet, BKR här

wikipedia här

Välkommen till Kakel Store AB, www.Kakelstore.se

 Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök Kakel och Klinker till badrum och kök